എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Sunday, April 24, 2011

സായി ബാബയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ !


സായി
ബാബയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ !

ഞാൻ ഒരു സായി ഭക്തനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും അമാനുഷിക സിദ്ധികളോ ദിവ്യശക്തിയോ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്. സായി ഭക്തന്മാരയി പോയതുകൊണ്ട് അവർ മനുഷ്യരല്ലാതാകുന്നില്ല. മനുഷ്യരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. സായി ഭക്തന്മാരിൽ നന്മ നിറഞ്ഞവരും നിഷ്കളങ്കരുമായ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അത് ഏതു പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഉണ്ടാകും.

സായി ബാവയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അവരുടേതായ കർമ്മ പഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സായി ഭക്തന്മാർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഗുണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മരണവേളയിൽ ദോഷൈക ദൃഷ്ടി അഭിലഷണീയമല്ല. ജീവിതമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പരമ പ്രധാനം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ നാം പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, സായി ബാവയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനവും ദു:ഖദുരിതങ്ങളിൽ പെടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഞൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തുന്നത്

ജിവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആതുര ശുശ്രൂഷാ രംഗത്തും വലിയ സേവനങ്ങൾ സായിബാബ പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വന്തം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത്തരം ചില നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ സായി ബാബ സമൂഹത്തിനു നൽകിയിട്ടുള്ള മാനവികതയിലൂന്നിയ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞാൻ ഇത്തരുണത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിൽ അഗാഥമായ ദു:ഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ദു:ഖത്തിൽ ഞാനും പങ്കു ചേരുന്നു. സമൂഹത്തിനു മാതൃകയാക്കാവുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നും നടത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു.

6 comments:

കമ്പർ said...

ആദരാഞ്ജലികൾ

*സൂര്യകണം.. said...

'ജാലകം'ത്തില്‍ ആദരാഞ്ജലി പോസ്റ്റും ലേഖകന്റെ പേരും കണ്ടപ്പോഴുണ്ടായ ഞെട്ടല്‍ വായിച്ചപ്പോഴാണ് മാറിയത്.. :)

കാര്യം കാര്യമായ് പറഞ്ഞു..

ponmalakkaran | പൊന്മളക്കാരന്‍ said...

ആദരാഞ്ജലികള്‍....

keralathinkers said...

I appreciate this attitude.
In my opinion sai baba is a magician
and an excellent management expert.

But all this resulted in goodness to man kind.


ആദരാഞ്ജലികൾ

മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി വണ്ടൂര്‍ said...

ആദരാഞ്ജലികൾ!

ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല said...

സൂര്യകിരണം എന്തിനാണ് ഞെട്ടിയതെന്നു മനസിലായില്ലല്ലോ, കൂട്ടേ!

പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ചില മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ

പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ചില മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല (നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല അദ്ധ്യാപകൻ/ അദ്ധ്യാപിക ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്...