എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Sunday, January 9, 2011

വനിതാചലച്ചിത്രപഠനക്യാമ്പ്

വനിതാചലച്ചിത്രപഠനക്യാമ്പ്

വനിതാ സാഹിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വനിതകൾക്കായി തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടുദിവസത്തെ ചലച്ചിത്ര പഠനക്യാമ്പും നാലു ദിവസത്തെ ചലച്ചിത്രോത്സവവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ജനുവരി 22, 23 തീയതികളിൽ വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിലാണ് പഠനക്യാമ്പ്. ഫെബ്രുവരി 25, 26, 27, 28 തീയതികളിൽ കലാഭവൻ തിയേറ്ററിലാണ് ചലച്ചിത്രോത്സവം. ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാകും ചലച്ചിത്ര പഠന ക്യാമ്പ് നടക്കുക.

വനിതകൾക്ക് മാത്രമായി ചലച്ചിത്രസംബന്ധിയായ ഒരു പഠന ക്യാമ്പ് വിരളമായെങ്കിലും ഇതിനുമുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ളതായി അറിവില്ല. സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന്റെ കാലത്ത് ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനപ്രിയ കലയായ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം ശ്ലാഘനീയമാണ്. സ്ത്രീപുരുഷ ആനുപാതികമായി സിനിമയിലെ ഇടപെടൽ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ സിനിമാ രംഗത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ധൈഷണിക സാന്നിദ്ധ്യം കുറവാണെന്നു കാണാം. പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് സിനിമയുടെ ലോകം. അഭിനയ രംഗത്തും ഗാനാലാപന രംഗത്തും സ്ത്രീ സാന്നിദ്ധ്യത്തിനു കുറവില്ലെങ്കിലും സങ്കേതികവും ധൈഷനികവുമായ രംഗത്ത് സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവന നന്നേ കുറവാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സാങ്കേതിക രംഗത്ത്.

ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും സ്ത്രീകളുടെ നിർണ്ണായക സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തും ചില രംഗങ്ങളിലെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ അകറ്റിനിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സിനിമാരംഗവും. അതിനു ന്യായമായി പല കാരണങ്ങളും പറയാനുണ്ടാകുമെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിനും അവരുടേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു മേഖലയല്ല സിനിമയുടേത്. എന്നാൽ അവരെ ഈ രംഗത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഗൌരവബുദ്ധ്യാ ഉള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഒന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വനിതാ സാഹിതി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എളിയ പരിശ്രമം നടത്തുന്നത് ഒരു നല്ല തുടക്കമായിരിക്കും. രണ്ടു ദിവസത്തെ പഠന ക്യാമ്പുകൊണ്ട് അദ്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാകില്ല. എന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതുതന്നെയാണ്. അതിനാൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ വനിതാ സാഹിതി പ്രവർത്തകർക്ക് ആശംസകൾ!

ഈ ചലച്ചിത്ര പഠനക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ജനുവരി പതിനെട്ടിനു മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. നൂറുരൂപയാണ് രജിസ്റ്റ്ട്രേഷൻ ഫീസ്. ഇത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്കാർക്കു മാത്രമുള്ള ക്യാമ്പല്ല. എന്നാൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നവരുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാല്പതു പേർക്കു മാത്രമേ തൽക്കാലം പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ മുമ്പേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അവസരം നഷ്ടമായേക്കും.ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള വനിതകളെ കണ്ടെത്തുക എന്നതും കൂടി ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ള വനിതകൾ മെയിൽ ഐ.ഡി കമന്റു ചെയ്താൽ സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

No comments:

പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ചില മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ

പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ചില മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല (നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല അദ്ധ്യാപകൻ/ അദ്ധ്യാപിക ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്...